Haastatteluvideon tuotanto ja videointi

Oxfordin yliopiston tieteen ja uskonnon tutkimuksen professori Alister McGrath vieraili suomessa luennoimassa. Areiopagi-verkkojulkaisu halusi tuottaa sarjan videoita luennoitsijan teemoista.

Teemaan sopivan lokaation etsiminen oli osa prosessia. Ehdotin kaunista kirjastomaista Arkadia-kirjakauppaa, jossa videointi lopulta toteutettiin.

Videoiden ulkoasussa haettiin arvokkuutta ja elokuvallista tyyliä. Kuvasin, leikkasin ja värimäärittelin sekä henkilöhaastatteluvideot. Haastattelujen lisäksi tallennettiin myös luentosarja.

Kakkoskuvaajana toimi kollegani Janne Laiho.

Katso haastattelu

Kuvia ja muita videoita:

Haastattelujen lisäksi videoitiin myös luentosarja. Ohessa ote luentosarjan paneelipuheenvuorosta.

Lisää työnäytteitä